Overenskomst for Vaktmestere NAF

Denne overenskomst gjelder for vaktmestere i virksomheter som utfører vaktmestertjenester for kundebedrifter og som hovedregel utfører denne tjenesten i kundebedriftens lokaler. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde.