Overenskomst Virke-Norges Farmaceutiske Forening

Denne avtale gjelder mellom Virke og dens medlemmer og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og dens medlemmer. Overenskomstens bestemmelser om lønn/tillegg og arbeidstid gjelder ikke apotekere/ driftskonsesjonærer, arbeidstakere med driftsansvaret ved apotekers fravær i henhold til apotekloven § 3-7 og arbeidstakere som midlertidig får overført driftsansvaret i henhold til apotekloven § 3-8. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.


Overenskomst:

Overenskomst Virke Norges Farmaceutiske Forening NFF 2018-2020

Overenskomst Virke Norges Farmaceutiske Forening NFF 2016-2018