Alle apotek skal rapportere antall ansatte til Virke OU-fond apotek

Det er svært viktig at alle apotek foretar denne rapporteringen til ordningen. Foreløpig mangler vi tall fra mange av apotekene.

Vi ber derfor om at tallene for antall ansatte snarest sendes til oss på .

Opplysningene vi trenger er antall ansatte innenfor de to gruppene Farmasøyter og øvrige ansatte («teknikere og øvrige ansatte»).

For farmasøytene skal alle som jobber 4 timer eller mer pr uke telles, fordelt på store og små stillinger (over eller under 15 timer pr uke.

For øvrige ansatte skal kun de som jobber 15 timer eller mer pr uke telles og rapporteres.

Det er altså 3 grupper som skal telles og rapporteres, slik:

  • Farmasøyter som jobber 4-15 timer pr uke
  • Farmasøyter som jobber 15 timer eller mer pr uke
  • Teknikere og øvrige ansatte som jobber 15 timer eller mer pr uke

For mer informasjon og tabell for utregning av totalbeløp, kan dere laste ned hele brevet fra Virke datert 13. mars 2019 her.

Avtalen for OU-fondet finner dere på sidene for overenskomstene med Farmaceutene og Parat/Farmasiforbundet.