TV dramaoverenskomsten med Norsk Filmforbund - NY

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

TV-Dramaoverenskomsten 1. juni 2016 - 31. mai 2018

TV-Dramaoverenskomsten 1.mai 2013 - 31.mai 2015

"Særskilt avtale om opphavsrett mellom Norsk Filmforbund og Hovedorganisasjonen Virke" av 3. september 2015. Avtalen erstatter pkt. 15 i tv-drama overenskomsten samt Vedlegg 2 i Rikmeklerens Møtebok, TV-underholdningsoverenskomsten Virke - Norsk Filmforbund, 15-16-17.09.2014."