TV dramaoverenskomsten med Norsk Filmforbund

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

TV-Dramaoverenskomsten 1. juni 2016 - 31. mai 2018