Enighet om lønnsregulering for 2019 i mellomoppgjøret med Norsk filmforbund

Virke og Norsk filmforbund gjennomførte mellomoppgjøret mandag 3. juni 2019, og kom til enighet om at alle minstelønnssatsene reguleres opp med 3,2 %.

2019 er et «mellomoppgjørsår», dvs at det kun er lønnssatsene i tariffavtalene det skal forhandles om. Neste hovedtariffoppgjøret er i 2020, og da kan det forhandles om endringer i alle bestemmelsene i tariffavtalen.

Reguleringen er i tråd med den lønnsøkning som er avtalt i de andre større tariffområder, bl.a i det såkalte frontfaget og i Virkes sentrale mellomoppgjør med forbund tilknyttet LO og YS for privat sektor.

Nye minstelønnssatser finner du i protokollen 

Merk at lønnsjustering ikke skal foretas før resultatet er vedtatt og godkjent av Norsk filmforbund. Frist for godkjenning er avtalt til 17. juni 2019.

På området for TV-underholdning var det i 2018 nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle vurdere endringer i lønnsmatrisen/lønnsgrupper i tariffavtalen. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men Virke og Norsk filmforbund ble enige i mellomoppgjøret om at endringer i minstelønnssystemet kan implementeres før hovedtariffoppgjøret 2020, dersom det er enighet om det.