Tariffkonferanse 2019

Publisert:

Konferansen er det sentrale møtestedet hvor du får direkte informasjon fra sentrale aktører om sentrale temaer i årets tariffoppgjør.

Presentasjoner fra konferansen 5.mars 2019:
Virke
LO