- Vi forventer tøffere forhandlinger enn på lenge

Publisert:

Denne uken presenterte Virke sitt forhandlingsutgangspunkt for tariffoppgjøret. Svært moderat lønnsoppgjør, fleksible arbeidstidsregler og avvisning av krav om pensjon er de viktigste stikkordene som karakteriserer Virkes posisjon. Virke forventer krevende forhandlinger.

- Norsk næringsliv står i en krevende men nødvendig omstillingsprosess. De økonomiske utsiktene tilsier at vi må få et svært moderat lønnsoppgjør i tråd med de forventninger som er skapt i frontfaget, sier Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk og forhandlinger. 

Blyverket forventer at det blir dragkamp om prinsipper i vel så stor grad som penger i dette oppgjøret. Det skaper et krevende forhandlingsklima. 

- Det er lettere å dele en krone i to, enn et prinsipp i to. Virke har stor respekt for forhandlingssystemet og har tradisjon for å komme til enighet med våre motparter. Vi går inn i årets forhandlinger med det som utgangspunkt. Likevel kan det bli en hektisk vår for Riksmekleren, tror Blyverket. 

Forventer krav om tariffesting av pensjon

Virkes største motpart, LO-forbundet Handel og Kontor (HK) har lenge vært tydelige på at de ønsker tariffesting av pensjon. 

- Virke har vært klokkeklar i lang tid. Vi avviser å tariffeste pensjon i avtaler der det ikke er tilfellet i dag, og vi vil heller ikke akseptere at partene en sen nattetime skal be lovgiver om å påføre norske arbeidsgivere økte pensjonskostnader, sier Blyverket. - Vår felles utredning med HK viser også at dagens pensjonsordning gir god uttelling for arbeidstakerne med en kombinasjon av folketrygd, avtalefestet pensjon og tjenestepensjon. 

I tillegg avviser Virke forsøk på å begrense gjeldende regelverk gjennom endring av tariffavtaler. 

- Vi vil vurdere å fremme endringer der tariffavtaler legger begrensninger på handlingsrommet som endringene i arbeidsmiljøloven etablerte. Det er viktig at næringslivet får mulighet til å benytte seg av disse endringene, og at vi ikke forhandler oss bort fra det som politikerne har kjempet frem, avslutter Blyverket.