Egen overenskomst for bensinstasjon på plass

Publisert:

- Bensinstasjon er et nytt område i Virke, så vi er svært tilfreds med å få på plass ny bensinstasjonsoverenskomst, sier forhandlingsleder Bård Westbye i Virke.

Virke og Handel og Kontor (HK) kom i mål med å etablere en egen tariffavtale for ansatte på bensinstasjon. Det var krevende forhandlinger, men de var preget av en konstruktiv dialog og god fremdrift.

- Alt i alt har vi kommer frem til en overenskomst som ivaretar både arbeidstakernes og arbeidsgivernes behov på en god måte, sier Westbye

Lønnsutvalg nedsatt

Partene har gjennom forhandlingene kommet til enighet om en ny struktur på minstelønnssatsene.

Det er enighet om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på fremtidig lønnstrinnsystem og garantibestemmelser.

Oppgjøret er innenfor rammene fra frontfaget.

Se protokollen og overenskomsten her >>

Tariffnytt 18/2016 >>