Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

Publisert:

Seks mennesker som var med i forhandlingene
Forhandlingslederne f.v: LO, Unio, YS, Virke, Akademikerne og Lederne.

Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 13. juni 2017. Oppgjøret endte med løsning etter forhandlinger. Forhandlingsresultatet er på linje med øvrige oppgjør.

- Det har vært en god tone gjennom forhandlingene, og partene har i fellesskap funnet løsninger, sier Bård Westbye, som har ledet forhandlingene for Virke.

Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30 000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner. Virke har forhandlet parallelt med LO, YS, Unio, Akademikerne og Lederne.

Forhandlingsresultat skal godkjennes av partene. Frist er satt til 21. juni 2017 kl. 16.00. Det blir sendt ut informasjon fra Virke vedrørende iverksettelsen etter dette.

Informasjon om detaljene i de enkelte avtalene ble sendt de berørte virksomhetene i løpet av gårsdagen.

Protollen kan leses her.

Merk at arbeidstakerorganisasjonenes svarfrist er satt til 21. juni 2017 kl. 16.00 og oppgjøret skal derfor ikke iverksettes før Virke sender ut nærmere informasjon vedrørende dette.