Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

Publisert:

Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet onsdag 12. juni 2013. Oppgjøret endte med løsning etter forhandlinger.

Forhandlingsresultatet innebærer økonomiske tillegg i form av generelle tillegg, justering av minstelønn og lokale forhandlinger.

- Det har vært en god tone gjennom forhandlingene, og partene har i fellesskap funnet løsninger, sier Trine-Lise Wefald, som har ledet forhandlingene for Virke.

Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med mellom 35 000 og 40 000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner. Virke har forhandlet parallelt med LO, YS, Unio og Akademikerne.

Forhandlingsresultat skal godkjennes av partene. Frist er satt til 25. juni 2013 kl. 12.00.

Informasjon om detaljene i de enkelte avtalene vil bli sendt de berørte virksomhetene i løpet av de kommende dagene.

Protokollen fra forhandlingene finner du her.

Merk at arbeidstakerorganisasjonenes svarfrist er satt til 25. juni 2013 kl. 12.00. Det blir sendt ut informasjon fra Virke vedrørende iverksettelsen etter dette.