Enighet mellom Virke og Handel og Kontor

Publisert:

​ Etter tre dagers forhandlinger kom Virke og Handel og Kontor (HK) til enighet om ny landsoverenskomst. Forhandlingsresultatet ligger innenfor rammene til frontfaget på 2,4 prosent.

- Forhandlingene har vært krevende, men vi har hatt en god og konstruktiv tone. Vi er fornøyd med å ha kommet frem til et resultat gjennom frie forhandlinger og innenfor en ansvarlig ramme, i tråd med frontfaget, sier Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk og forhandlinger.

Resultatet gir alle ansatte et generelt tillegg på en krone. Minstelønnssatsene justeres tilsvarende.  Minstelønnssatsen på landsoverenskomstens trinn 6 gis ytterligere en krone.

Pensjon tariffestes ikke

Det har lenge vært et prinsipielt ståsted for Virke at pensjon ikke skal tariffavtalefestes.

- Pensjon var et omstridt tema før forhandlingene, men i tråd med enigheten etter frontfagsforhandlingene, blir det ikke tariffesting, sier Blyverket.

Virke har vært opptatt av at fjorårets endringer i arbeidsmiljøloven ble speilet i den nye tariffavtalen.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass utvidede rammer for gjennomsnittsberegning i tariffavtalen. Dette gjør at man kan jobbe mer i perioder, mot mindre i andre. Dette er praktisk viktig i et arbeidsliv der bedriftene har forskjellige behov i løpet av et døgn, en uke og et år. Det innebærer også at loven og tariffavtalen er i takt, sier Blyverket.

Ny tariffavtale for kiosk, bensin og servicehandel

Virke og HK ble også enige om at de i løpet av april skal etablere en ny tariffavtale for bensinstasjonsansatte.

- Kiosk, bensin og servicehandel er et nytt område i Virke, så vi er glade for at vi får på plass en egen tariffavtale for disse gruppene, sier Blyverket.

Partene er også enige om å nedsette flere utvalg som skal jobbe i tariffperioden. Blyverket er spesielt fornøyd med opprettelsen av et strukturutvalg som skal se på muligheter for å øke tariffavtalens brukervennlighet, partenes mulighet for å styrke lokale løsninger.

- Vi har et klart mål om å modernisere tariffavtalene og gjøre dem mer attraktive for flere bedrifter, avlsutter Blyverket.

Protokollen fra forhandlingene finner du her >>