Enighet mellom Virke og Parat - Reiselivsavtalen

Publisert:

​ Forhandlingene har vært krevende, men vi har hatt en god og konstruktiv tone. Vi er fornøyd med å ha kommet frem til et resultat gjennom frie forhandlinger og innenfor en ansvarlig ramme, sier advokat Guri Magneshaugen i Virke.

Resultatet gir alle ansatte et generelt tillegg på en krone. Minstelønnssatsene justeres tilsvarende.  Minstelønnssatsen på landsoverenskomstens trinn 3 gis ytterligere en krone.

Vi har blant annet fått på plass utvidede rammer for gjennomsnittsberegning i tariffavtalen. Dette er vi svært fornøyd med, da det fører til økt fleksibilitet for arbeidsgiver.

Det skal også nedsettes et utvalg som i løpet av neste tariffperiode har mandat til å utarbeide et bransjespesifikt lønnssystem.