Enighet om nye grossistoverenskomster

Publisert:

​ - Vi har gjennomført forhandlinger om grossistoverenskomsten med NTF, YTF og Parat. Det har ikke blitt gitt økonomiske tillegg, sier Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk og forhandlinger i Virke.

Endringer i tariffavtalen som er resultat av forhandlinger i frontfaget og forhandlinger om landsoverenskomsten er også implementert i denne overenskomsten. Det gjelder formuleringer om sykelønnsordning, pensjon, lærlinger, godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai.

- Det er svært skuffende at vi ikke fikk gjennomført endringer i garantilønnsbestemmelsen siden den gir lønnsutvikling per 1. februar hvert år som overhodet ikke er forenlig med frontfagsmodellen og en ansvarlig økonomisk ramme, sier Blyverket. - Vi var villige til å strekke oss langt for å sikre gode overgangsordninger fram mot et nytt nivå i 2018. Det var ikke tilstrekkelig for NTF.

- Vi er fornøyd med at arbeidstidsordningen bedriftstilpasset arbeidstid (BTA) er videreført i ny periode, avslutter Blyverket.

Grossistoverenskomstene omfatter ansatte på lager, varedistribusjon og i tilknyttede transportbedrifter.

Protokollen fra forhandlingene finner du her >>