Et fornuftig resultat i frontfaget

Publisert:

​ Det ble i helgen klart at partene i frontfaget har kommet fram til enighet som innebærer en økonomisk ramme på 2,4 prosent i årets tariffoppgjør. Dette danner grunnlag for forhandlingene Virke skal innlede med forbundene i LO og YS m.fl. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen landet er i og behovet for omstilling i norsk næringsliv, er dette en ansvarlig ramme.

Virke legger til grunn at partene i arbeidslivet forholder seg lojalt til det økonomiske handlingsrommet som frontfagsresultatet legger opp til.

Resultatet i frontfaget innebærer også løsninger utarbeidet i trepartssamarbeidet og med myndighetens medvirkning. Frontfaget har vist et helhetlig ansvar når de, med hjelp av regjeringen, har funnet en løsning på blant annet spørsmålene om tjenestepensjon i privat sektor. Virke ser frem til å delta i det varslete utredningsarbeidet som regjeringen i samråd med partene i arbeidslivet skal gjennomføre.

Virke starter årets tarifforhandlinger med Landsoverenskomsten Virke-HK den 5. april.

Møteboken fra Riksmekler, kan lastes ned her >>

Vurderinger rundt rammen, hovedoppgjøret 2016 fra NHO og LO, kan lastes ned her >>