Flere oppgjør til mekling

Publisert:

​Virke forhandler gjennom våren et førtitalls overenskomster med et stort antall fagforeninger. Virke bestreber seg på å finne gode løsninger og holde en god tone under forhandlingene. Likevel er det fra tid til annen så stor uenighet mellom partene at det blir brudd i forhandlingene.

​Ved brudd går forhandlingene til mekling hos Riksmekleren. Kommer partene ikke til enighet der kan fagforeningene ta ut sine medlemmer i streik.

Virke har nå brudd i forhandlingene med fire ulike fagforeninger:

  • Parat/Farmasiforbundet
  • Norges Farmaceutiske Forening
  • Norsk Transportarbeiderforbund
  • El & IT- forbundet

I apoteksektoren har Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening meldt plassoppsigelse for til sammen 3062 apotekansatte

Det er foreløpig ikke satt opp meklingsdato for meklingen med El & IT- forbundet på overenskomst for IKT og Serviceelektronikk. El & IT- forbundet har meldt plassoppsigelse for 358 medlemmer.

Virke venter fremdeles på plassoppsigelse fra Norsk Transportarbeiderforbund på Grossistoverenskomsten.

- Det er krevende å håndtere et slikt antall forhandlinger og meklinger, men Virke har gode rutiner og har høy kompetanse på dette området. Vi mener at vi har opptrådt ryddig i forhandlingene og at vi har gitt rimelige tilbud. Av og til blir likevel avstanden for stor mellom krav og tilbud, og da havner vi i mekling, sier direktør for arbeidsgiverutvikling og forhandlinger Pål Skarsbak. 

Det blir mekling for apotekene den 13. og 14. mai, og antakelig i løpet av mai for de to siste overenskomstene. Virke oppfordrer arbeidsgivere som er tariffbundet på et av områdene nevnt over til å holde seg oppdatert på Virkes hjemmesider, og lese den informasjon som blir tilsendt.

Kontakt vår rådgivingstelefon på 22541700 for nærmere opplysninger.