Forhandlingsresultatet for renholdsbransjen mellomoppgjøret 2015

Publisert:

​ Med virkning fra 1.april 2015 gis et generelt tillegg på kr 1,75 pr. time (37,5 t uke). Med virkning fra 1. mai 2015 gis også et garantitillegg på kr 3,60 pr. time (37,5 t uke).

For bedrifter som er bundet av Renholdsoverenskomsten mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund innebærer dette nye lønnssatser.

Fra 1. april 2015:

Under 18 år kr.122,76
0-2 års ansiennitet kr. 165,77
2-4 års ansiennitet kr. 169,14
4-10 års ansiennitet kr.175,87
Over 10 års ansiennitet kr.179,72

Lønnstabell for lærlinger under Reform 94:
l. læreår kr 89,57
2.læreår kr 89,57

Fra 1. mai 2015:
Under 18 år kr.122,76
0-2 års ansiennitet kr.169,37
2-4 års ansiennitet kr.172,74
4-10 års ansiennitet kr.179,47
Over 10 års ansiennitet kr.183,32

Lønnstabell for lærlinger under Reform 94:


l. læreår kr 91,37 
2.Iæreår kr 91,37