Forskriften om allmenngjøring av tariffavtale innenfor turbuss er utsatt til 1.oktober

Publisert:

Norske myndigheter har innført allmenngjøring av tariffavtale innenfor turbussområdet, og virketidspunktet var opprinnelig satt til 1.august.  Virke er fornøyd med at myndighetene har lyttet til signaler fra oss og andre, og dermed gjort det mulig for reiselivsnæringen å fullføre sesongen med de kontrakter som er inngått.

- I en tid da Norge trenger å satse på reiselivsnæringen og en svakere krone gjør Norge til et mer attraktivt ferieland, er det viktig ikke å spenne ben på bedriftene, sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke.

Virke har vært kritisk til innføring av allmenngjøring på dette området, blant annet begrunnet i at reglene ser ut til å ramme norske aktører som opererer i Norge i stedet for å gjøre det vanskelig for utenlandske aktører som tilbyr dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor positivt at myndighetene – ved Arbeids- og sosialdepartementet – nå åpner for en dialog med berørte parter om innholdet i den nye forskriften.

- Allmenngjøring av tariffavtale kan i enkelte tilfeller fungere godt men er slett ikke noe universalmiddel for å sikre konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter. I denne saken ser det ut til at endringene kan få motsatt effekt. Det må vi sammen sørge for at ikke skjer, sier Blyverket. 

Forskriften om allmenngjøring innenfor turbussområdet kan leses her.