Garantitillegg per 1. februar 2016 for Grossistoverenskomsten

Publisert:

Virke og NTF, Parat og YTF ble 4. april enige om garantitillegg pr 1. februar. Garantitillegget utgjør kr 9,83 per time med virkning fra 1. februar 2016.

​Ny timelønnssatser blir etter dette:

  • Voksne arbeidere over 18 år: kr 205,09 per time
  • Arbeidende formenn og mekanikere: kr 208,45 per time
  • Unge arbeidstakere mellom 16-17 år: kr 143,56 per time
  • Unge arbeidstakere mellom 17-18 år: kr 164,07 per time

Dette er kun en regulering av timelønnssats, tillegg gis derfor bare til de som ligger under ny timelønnssats.

Protokoll mellom Virke og NTF, kan leses her >>