Godkjennelse av lønnsoppgjøret

Publisert:

Både LO og YS har godkjent resultatetet av årets lønnsoppgjør.