Godkjente forhandlingsresultater

Publisert:

​Virke har i dag fått beskjed fra Handel og Kontor, Parat, Negotia og Finansforbundet om at de godkjenner årets resultat i forhandlingene.

​Følgende overenskomster er godkjent og resultatene kan effektueres:


• Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, kontoroverenskomsten med bransjeavtaler og lederoverenskomsten Virke - HK


• Funksjonæravtalen Virke – Parat, Virke – Negotia og Virke - Finansforbundet


• Reiselivsavtalen Virke – Parat


• Overenskomst Virke og Parat/Farmasiforbundet


• Landsomfattende tariffavtale for administrative personale Virke – Parat og Virke - Negotia


Det er sendt ut Tariffnytt og overenskomstene vil bli lagt ut under Virke/tariff så snart de er signert.