Historisk pensjonsordning i havn

Publisert:

Det blir ingen streik innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Partene ble enige natt til lørdag 19. november 2016.

Fra venstre: Medmekler Mats Wilhelm Ruland, Kari Tangen (Unio), Wencke Sartori Eide (Akademikerne), Inger Lise Blyverket (Virke), mekler Bjørn Lillebergen, Lars Wiggen (lederne)
Fra venstre: Medmekler Mats Wilhelm Ruland, Kari Tangen (Unio), Wencke Sartori Eide (Akademikerne), Inger Lise Blyverket (Virke), mekler Bjørn Lillebergen, Lars Wiggen (lederne)

- Alle er tjent med denne enigheten om pensjon, både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet, sier forhandlingsleder og direktør i Virke Inger Lise Blyverket.

-Avtalen er historisk fordi virksomhetene får kontroll på egen økonomi og dermed kan sikre arbeidsplasser. Det er en økonomisk bærekraftig løsning for virksomheter som kunne blitt alvorlig utfordret ved å være forpliktet til offentlig lik ytelsesbasert pensjon. Spesielt gjelder det mange ideelle aktører som i ytterste konsekvens kunne gått konkurs uten denne ordningen, sier Virke-direktøren.

Omfattende forhandlinger

Det ble enighet om ny tariffavtale etter mekling den 19. november mellom Hovedorganisasjonen Virke som representerer arbeidsgivere innenfor helse, utdanning og kultur (HUK), og 21 forbund i Unio og Akademikerne, samt Lederne og Skolenes Landsforbund. Partene møttes hos riksmekler torsdag 17. november etter at man ikke hadde kommet til enighet i forhandlinger tidligere i høst. Da ble det imidlertid enighet med 10 forbund og foreninger i YS og LO om en ny avtale inkludert Forsikret tjenestepensjon Virke.

- Til tross for mange involverte parter og store spørsmål på agendaen, har partene jobbet konstruktivt for å komme frem til ordninger alle kan være fornøyde med, sier Blyverket.

Avtale alle er tjent med

Avtalen sikrer arbeidstakere god og livslang utbetaling, samtidig som den gir forutsigbarhet for arbeidsgiver.

-Gjennom at Virke nå kan tilby denne ordningen til våre medlemmer har vi skapt en avtale som styrker ideell sektor i Norge, avslutter Blyverket.