Lederavtalen -Enighet mellom Virke og Lederne

Publisert:

​ Mandag 9. mai ble Virke og Lederne enige i forhandlingene om Lederavtalen.

Nestleder i Lederne Liv Spjeld By og forhandlingssjef i Virke Bård Westbye

- Partene er enige om forskuttering av sykepenger, med samme ordlyd som ble fremforhandlet i frontfaget og innarbeidet i øvrige tariffavtaler Virke har fremforhandlet i 2016, sier forhandlingssjef i Virke, Bård Westbye.

Tydeliggjøring – korte velferdspermisjoner

Partene ble også enige om endringer knyttet til formuleringer rundt den årlige lønnsfastsettelsen, samt tydeliggjøring av omfang knyttet til korte velferdspermisjoner.

- Dette er en tydeliggjøring som sikrer forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Westbye.

Signert protokoll fra forhandlingene kan leses her >>