Lønnsforhandlingene er i gang

Publisert:

Torsdag startet forhandlingene mellom Virke og LO/YS for handel, service og tjenesteytende næringer. Det er satt av to dager til oppgjøret.

Inger Lise Blyverket og Vegard Einan tar hverandre i hånden
Virkes Inger Lise Blyverket og forhandlingsleder i YS, Vegard Einan

Virkes forhandlingsleder, Inger Lise Blyverket understreker at Virke er lojal mot de økonomiske rammene satt av frontfaget.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om lønn. Virke forhandler med LO samlet om alle tariffavtalene vi har med forbund i LO. Det samme gjør vi med YS og andre hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden. Vi forhandler ikke én og én tariffavtale, som er vanlig i hovedoppgjør. 

Også i et mellomoppgjør er det mulighet for at forhandlinger kan ende i mekling, og eventuelt konflikt, dersom det ikke blir enighet.