Mekling på HUK-oppgjøret utsatt til 17. og 18. november

Publisert:

Meklingen på HUK-oppgjøret mellom Virke og fagforeninger tilsluttet Unio og Akademikerne, samt Lederne og LO-forbundet Skolenes Landsforbund (SL) er utsatt og nå berammet til 17. og 18. november.

​Meklingen vil finne sted i Riksmeklerens lokaler, og meklingsfristen er satt til fredag 18. november kl 24.00.

Meklingen omfatter følgende foreninger:  Akademikerforbundet, Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Det Norske Diakonforbund, Econa, Norges Farmaceutiske Forening, Forskerforbundet, Lederne, NITO, Norges Juristforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Norsk Radiografforbund, Norsk Sykepleierforbund, Presteforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Skolenes Landsforbund, Tekna og Utdanningsforbundet.

Virke kom tidligere i september til enighet med foreningene i YS og LO, med unntak av SL, innenfor samme område.

Enigheten omfatter følgende foreninger:  Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Musikernes Fellesorganisasjon, Negotia, Norsk Tjenestemannslag, Parat, Skolelderforbundet og STAFO.

Svarfristen for godkjenning av oppgjøret for disse er fastsatt til 7. oktober.
For nærmere detaljer om resultatet henvises det til Tariffnytt 51/2016