Seminar for grossistoverenskomsten

Publisert:

​Velkommen til seminar om grossistoverenskomsten 2016-2018 som er reforhandlet med Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Parat.

​Vi skal gjennomgå årets forhandlinger, med hovedfokus på følgende:

Lønnsgarantibestemmelsen:

Lønnsutviklingen av garantibestemmelsen og den problematiske situasjonen denne gir og NTF sin manglende vilje til å endre denne.

Arbeidstid:

Et utvalgsarbeid i perioden mellom NTF og Virke viser behov for endringer, men også bevissthet hos bedriftene om hvilke muligheter som ligger i eksisterende bestemmelser. Arbeidstidsordninger som reduserer bruken av ubekvemstillegg vil også redusere grunnlaget for lønnsgarantien. Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av de ulike arbeidstidsordningene i lov og tariffavtale

Dato: 22. juni 2016
Tid: 9.30 - 15.15
Sted: Henrik Ibsensgate 90, Virke sine lokaler
Målgruppe:
Ledere
HR
Ansvarlige for utarbeidelse av arbeidsplaner

Seminaret er gratis for Virkes medlemmer. Frist for påmelding 10.juni

Meld deg på her >>