Tariffkonferanse for museer og andre kulturinstitusjoner

Publisert:

Virke inviterer medlemmer som er bundet av tariffavtale for museer og andre kulturinstitusjoner til tariffkonferanse onsdag 19. april.

Konferanse

Konferansen er det sentrale møtestedet hvor du får informasjon om resultater og sentrale temaer fra tariffoppgjøret 2016 som er relevant for museene og andre kulturinstitusjoner. Her får du også direkte dialog med sentrale aktører fra forhandlingene. Det legges opp til diskusjon og innspillsrunder i forbindelse med de kommende forhandlingene.

Program

Kl 11.00    Registrering og lunsj
Kl 11.30 Velkommen
Kl 11.45

Tariffoppgjøret 2016- Hva ble gjort? Hva ble konklusjonene?

Gjennomgang av resultatene fra
forhandlingene/mekling med endringer i overenskomstene og lønnstillegg for
2016/2017

Kl 12.30 Pause
Kl 12.45 Virkes påvirkningsarbeid

Arbeidstid, midlertidighet, deltid – Overordnede
problemstillinger

Kl 13.15 Museumsoverenskomsten fremover. Hva er viktig for dere?
Innspill og diskusjonsrunde
Kl 15.30 Slutt