Reviderte hovedavtaler Virke/LO og YS/Virke godkjent.

Publisert:

Virke reforhandlet hovedavtalene med henholdsvis LO og YS i januar i år. De endringene partene ble enige om, er nå formelt godkjent. Hovedavtalene for perioden 2018 til 2021 er nå tilgjengelige på Virkes nettsider.

Hovedavtalen er det avtaleregulerte arbeidslivets «grunnlov». Her reguleres de grunnleggende reglene for samarbeidet mellom organisasjonene, og mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. En av de viktigste endringene ved årets forhandlinger er at partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.