Hva kan vi forvente av årets lønnsforhandlinger?

Publisert:

Fortsatt krevende økonomi tilsier lav lønnsvekst i 2017. Teknisk beregningsutvalg har lagt frem tall som gir viktige signaler til årets lønnsoppgjør.

Direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverket
Direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverket


- Norge er i omstilling. I Virke følger vi tjenestenæringene i Norge tett og ser at sterk konkurranse og markedsendringer skjerper kravene til lønnsomhet i norske virksomheter. Det er all grunn til å forvente lav lønnsvekst også i 2017, sier Virkes direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk, Inger Lise Blyverket.

 

Nye tall om lønnsutviklingen

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram sin foreløpige rapport mandag 20. februar. I utvalget sitter representanter for partene i arbeidslivet, blant annet Virkes sjeføkonom Lars Haartveit.

-Lønnsveksten fra 2016 til 2017 lå på 2,5 prosent for ansatte i varehandelsbedrifter som er medlemmer i Virke, på linje med de fleste andre forhandlingsområder. Samlet lønnsvekst i Norge lå imidlertid helt nede på 1,7 prosent i 2016. Det er den laveste veksten siden krigen. Bakgrunnen er omstillingene som foregår i norsk økonomi etter oljeprisfallet. For eksempel har grupper av ansatte med høye lønninger i industrien mistet jobben, sier Haartveit.

Behov for fortsatt moderat lønnsvekst

I følge TBU ligger timelønnskostnadene i norsk industri fortsatt 32 prosent over gjennomsnittet for Norges handelspartnere. Videre ser vi at sysselsettingsveksten er svak og sysselsettingsraten (andel av befolkning i arbeidsdyktig som er i jobb) er fallende. TBUs foreløpige anslag for prisvekst for 2017 på 2 prosent, og det er en klar nedgang fra i fjor.

- Det tilsier gode forutsetninger for et moderat lønnsoppgjør, mener Virkes forhandlingsdirektør Blyverket.