Viktig enighet om pensjon i Studentskipnadene

Publisert:

​Virke har kommet til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet for Studentsamskipnadene. Vi er spesielt tilfreds med å ha kommet til enighet med alle forbundene om å finne fremtidige bærekraftige pensjonsordninger for Studentsamskipnadene.

​Partene har anbefalt en felles fremdriftsplan for lokale prosesser. Lokale prosesser kan lede til endringer i pensjonsordningene hvor en både ivaretar de ansatte og arbeidsgivers behov.

- Som i alle forhandlinger har begge parter måtte gi, men tonen har vært konstruktiv. Det sier mye om alle partene at vi får til en god løsning på et vanskelig tema som har gitt brudd i forhandlinger hos andre organisasjoner, sier Geir Waage Aurdal som har ledet forhandlingene på Virkes vegne.

Det økonomiske oppgjøret er innenfor frontfagets rammer.  

Forhandlingsprotokollen finner du her>>