Tariffoppgjøret 2019

Her finner du alt du trenger å vite om mellomoppgjøret 2019, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer, løpende oppdateringer og annen relevant informasjon om Virkes tariffavtaler.

Årets tarifforhandlinger eller tariffoppgjør, er et mellomoppgjør. Det betyr at arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner skal forhandle om økonomi. Mellomoppgjør finner sted annethvert år, på våren.

Synes du det er mange forvirrende begreper i forbindelse med tariffoppgjør? Her finner du definisjoner på hovedoppgjør, mellomoppgjør, frontfagsmodellen og tariffavtaler med mer!

Tariff for dummies

Les mer

Tariffnyheter

  • 14. mars: Brudd i forhandlingene i frontfaget NHO/LO – hva betyr dette for årets forhandlinger i Virke? Den økonomisk rammen for alle forhandlinger i Norge bestemmes i stor grad av resultatet i det såkalte frontfaget, det vil si forhandlingene mellom NHO og LO for konkurranseutsatt industri. Virke forhandler derfor ikke med LO og YS før dette resultatet er klart. Partene i frontfaget kom ikke til enighet i årets forhandlinger, og oppgjøret går derfor til mekling. Les mer om dette her.
  • 28. februar: Virke og Fagforbundet opprettet en egen overenskomst for frisører. For Virkes medlemmer som driver frisørsalong med ansatte organisert i Fagforbundet tilbyr partene nå en overenskomst tilpasset denne bransjen. Overenskomsten er tilgjengelig på virkes hjemmesider fra 1.3.2019.
  • (Oppdatert 1. februar 2019) Fra 2018: Reviderte hovedavtaler godkjent. Virke reforhandlet hovedavtalene med henholdsvis LO og YS i januar 2018, Parallellavtalen og hovedavtalen med NITO i juni 2018. De endringene partene ble enige om, er nå formelt godkjent. Hovedavtalene for perioden 2018 til 2021 er nå tilgjengelige på Virkes nettsider. En av de viktigste endringene ved årets forhandlinger er at partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.
Les mer

Hør Virkepodden sin episode om tariffoppgjøret