Tariffoppgjøret 2018

Her finner du alt du trenger å vite om hovedoppgjøret 2018, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer, løpende oppdateringer og annen relevant informasjon om Virkes tariffavtaler.

Årets tarifforhandlinger eller tariffoppgjør, er et hovedoppgjør. Det betyr at arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner skal forhandle om hele innholdet i tariffavtalene. Hovedoppgjøret finner sted annethvert år, på våren.