Tariffoppgjøret

Her får du løpende informasjon og nyheter vedrørende Virkes tariffavtaler og tariffoppgjøret.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen er basert på at lønnsveksten i økonomien som helhet må være tilpasset hva konkurranseutsatt sektor kan tåle. Etter dagens forhandlingssystem betyr det at det er utekonkurrerende industri som forhandler først. Den økonomiske rammen som settes innen dette område, danner normen for øvrige forhandlingsområder.
Les mer