Bok- og papiravtalen HK

Denne avtalen gjelder for arbeidstakere innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon i bok-, papirhandel og forlag.

Som medhjelpere anses arbeidstakere som har: gjennomgått Fagskolen for bok og papir og 3 års heltidspraksis i bokhandel og medlem skap i bransjegruppen Bok og Papir. Forutsetningen for å få status som medhjelper, er at arbeidstakerne hovedsakelig arbeider i bok- eller papiravdelingen i bokhandelen. Ansatte som ikke oppfyller dette vilkåret, men som mottar medhjelpertillegg, beholder tillegget. 

Overenskomst bok- og papiravtalen

Bok- og papiravtalen Virke - Handel og Kontor i Norge 2018-2020

Bok- og papiravtalen Virke - Handel og Kontor i Norge 2016-2018