Bransjeavtale for bilselgere HK

Denne overenskomst gjøres etter krav fra en av partene (organisasjonene) gjeldende for bedrifter tilsluttet Virke på den ene siden, og for bilselgere tilsluttet Handel og Kontor i Norge på den andre siden.

Overenskomsten kan komme til anvendelse for følgende grupper: Nybilselgere, bruktbilselgere, anleggs- og landbruksmaskin og andre motorkjøretøyselgere. Kategorier kan kombineres.

Overenskomst bilselgere

Bransjeavtale for bilselgere Virke - HK 2018-2020

Bransjeavtale for bilselgere Virke - HK  2016-2018