Bransjeavtale for informasjonsteknologi HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt i bedrifter i data- og kontorteknisk bransje. Overenskomsten kan komme til anvendelse for følgende grupper: Kontorfunksjonærer, lagerfunksjonærer/arbeidere, service-, produktteknikere, IT-vaktmester, EDB Operatører, programmerer og system- og EDB-konsulent.  

Overenskomsten gjelder ikke for utplassert skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program. Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærekandidater, lærlinger og faglærte.

Overenskomst informasjonsteknologi

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi, Virke-Handel og Kontor 2018-2020

Bransjeavtale for Informasjonsteknologi, Virke-Handel og Kontor 2016-2018