Forlagsavtalen HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere i forlagsbedrifter og bokklubber.

Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet, eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program.

Med forlagsbedrifter menes også bedrifter som utfører funksjoner innen forlags produktområde, for eksempel elektronisk publisering. 

Overenskomst forlagsbedrifter og bokklubber

Forlagsavtalen Virke-HK 2018-2020

Forlagsavtalen Virke-HK 2016-2018