Funksjonæravtalen Negotia

Denne avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksisopplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program. Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærlinger og faglærte.

Overenskomst funksjonærer

Funksjonæravtalen Virke - Negotia 2018-2020

Funksjonæravtalen, Virke - Negotia 2016-2018