Grossistoverenskomsten Parat

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på lager/vare­distribusjon og i transportbedrifter som er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke, og hvor overenskomsten er gjort gjeldende.  

Når Hovedavtalens vilkår for tariffavtaleopprettelse foreligger, kan denne overenskomst gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som er medlem i Virke, og som har ansatte som blir leid ut og utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jfr første ledd.

Overenskomst grossister

Grossistoverenskomsten Virke Parat 2018 2020

Grossistoverenskomsten Virke Parat 2016 2018