Kontoroverenskomsten HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt på kontor i bedrifter som driver handel- og servicevirksomhet.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Kontoroverenskomsten Virke - Handel og Kontor i Norge 2018-2020 

Kontoroverenskomsten, Virke - Handel og Kontor i Norge 2016-2018

Kontoroverenskomsten, Virke - Handel og Kontor i Norge 2014-2016

Kontoroverenskomsten, Virke - Handel og Kontor i Norge 2012-2014