Kontoroverenskomsten YTF

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt på kontor i bedrifter som driver handel- og servicevirksomhet. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.

I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Overenskomst:

Kontoroverenskomsten Virke YTF 2018-2020

Kontoroverenskomsten Virke YTF 2016 2018