Landsavtalen Virke-Junit

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for funksjonærer innen luftfartsrelatert virksomhet, herunder butikk, lager og salg av reiser. Det avtales konkret i hver virksomhet hvilke stillingsgrupper/-betegnelser som omfattes.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Overenskomst:

  Landsavtalen Virke - Junit 2018-2020

Landsavtalen Virke - Junit 2016-2018