Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Negotia

Denne avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, lager og ekspedisjon. Virksomhetens øverste ledelse omfattes ikke av overenskomsten.

De lokale parter kan ved enighet gjøre avtalen gjeldende for andre ansattegrupper enn funksjonærer, med mindre virksomheten er bundet av andre overenskomster som er til hinder for dette. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.

Overenskomst: 

Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Virke Negotia 2018 2020

Landsommfattende tariffavtale for administrativt personale Virke Negotia 2016 2018.pdf