Landsoverenskomsten HK

Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som har sitt arbeid i bedrifter som driver varehandel - eller annen servicevirksomhet - med mindre overenskomst er opprettet med annet LO-forbund. Overenskomsten kan komme til anvændelse for følgende grupper: Butikk- og ekspedisjonsfunksjonærer, Lagerfunksjonærer, Kontorfunksjonærer, Lærekandidater og lærlinger, Lagerarbeidere, hjelpearbeidere og andre arbeidere, Sjåfører, Bud, Kombinasjon av arbeid.   Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever og elever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet eller personer som gjennomgår yrkesorienterende program. Det vises for øvrig til de spesielle bestemmelser som gjelder for lærekandidater, lærlinger og faglærte.