Lederavtalen Lederne

Denne overenskomst omfatter medlemmer av Lederne som innehar lederoppgaver og lederansvar. Med ledelse menes personalansvar og arbeidsledelse, men også andre betrodde stillinger med særlig ansvar kan omfattes.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Lederavtalen Virke - Lederne 2018-2020

Lederavtalen Virke - Lederne 2016-2018