Overenskomst Virke-Norges Farmaceutiske Forening

Denne avtale gjelder mellom Virke og dens medlemmer og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og dens medlemmer. Overenskomstens bestemmelser om lønn/tillegg og arbeidstid gjelder ikke apotekere/ driftskonsesjonærer, arbeidstakere med driftsansvaret ved apotekers fravær i henhold til apotekloven § 3-7 og arbeidstakere som midlertidig får overført driftsansvaret i henhold til apotekloven § 3-8. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.