Overenskomst Virke Parat - Farmasiforbundet

Avtalen omfatter alle medlemmer av Farmasiforbundet som er ansatt i private apotek hvor apoteket er medlem av Virke. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Overenskomst Virke Parat-Farmasiforbundet 2018-2020

Overenskomst Virke Parat-Farmasiforbundet 2016-2018