• Lønn

  I tillegg til minstelønnssatsene kommer personlig tillegg etter § 4.4, akkordavsavn etter § 11 pkt. 1.og 2. og eventuelt tillegg etter § 12 (smuss, tungtvogn og diesel).

  Minstesatsene er

  1.

  Fagarbeidere:

   

   

   

   

  nyutlærte

  kr

  179,00

  pr. t.

   

  etter 1 års praksis

  kr

  195,50

  pr. t.

  2.

  Hjelpearbeidere:

   

   

   

   

  etter fylt 18 år

  kr

  166,50

  pr. t.

   

  etter 1 års praksis

  kr

  170,00

  pr. t.

  3.

  Bensinekspeditører:

   

   

   

   

  over 18 år

  kr

  166,00

  pr. t.

   

  etter 1 års praksis

  kr

  171,50

  pr. t.

   

  unge arbeidstakere 17 år

  kr

  142,50

  pr. t.

   

  unge arbeidstakere 16 år

  kr

  136,00

  pr. t.

 • Arbeidstid

  Ordinær arbeidstid

  1. Ved fastsettelse av arbeids og hviletider skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte.

  2. Dagtid

  2.1 Den ordinære ukentlige arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke.

  Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl 06.30 og kl 17.00 de 5 første virkedager i uken. Hvor saklige grunner gjør det nødvendig, kan ordinær arbeidstid legges til lørdager mellom kl 06.30 og kl 12.00.

  Partene lokalt kan for grupper av de ansatte imidlertid treffe skriftlig avtale om en annen fast ordinær arbeidstid, av hensyn til bedriftsmessige forhold med bakgrunn i at bilbedriftene er en service- og handelsnæring.

  Med utgangspunkt i Riksmeklers forslag (Bilag 3) kan en slik avtale legges innenfor tidsrammen kl 06.30 – 21.00.

  Når det gjelder godtgjørelse for ubekvem ordinær arbeidstid henvises til § 19.

  2.2 Dersom enighet om tidsinndeling ikke oppnås, skal følgende inndeling bli gjeldende:

  De 5 første virkedager i uken kl 07.30 – kl 11.00 og kl 11.42 – kl 15.30, og hver 4. lørdag kl 07.30 – kl 09.00 og kl 09.30 – kl 12.00.

  Merknad
  Arbeidstiden i bilverksteder bør søkes fordelt på 5 dager i uken dersom ikke saklige grunner tilsier en annen ordning.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson