• Lønn

  Lønnssatser 1. april 2020:

  Minstelønnssatser

  184,44 kr per time

  Minstelønnssatser for unge arbeidstakere under 18 år

  123,92 kr per time

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet om opprettelse av Overenskomst for parkeringsselskaper

  Virke og Norsk Arbeidsforbund har i dag kommet til enighet om opprettelse av Overenskomst for parkeringsselskaper. I protokollen er det også tatt inn lønnsreguleringer og takstendringer som er fortatt i årets oppgjør.

  Kort oppsummert gis følgende tillegg til alle fra 1. april 2020:

  • Generelt tillegg kr 0,50 pr time
  • Lavlønnstillegg kr 1,50 pr time.
  • Minstelønnssatsene er justert med kr 3,- pr time fra 1. april 2020. Dette er inkludert det generelle tillegget og lavlønnstillegget.
  • Matpengestasen er justert fra vedtakelsesdato – 23. desember 2020.
  • Det er tatt inn en ny bestemmelse om sykepenger. Denne er i tråd med frontfaget, hvor det presiseres at det ikke skal være forskjellsbehandling i de tilfeller arbeidsgiver forskutterer sykepenger. Denne bestemmelsen trår i kraft fra 1.1.2022.

  Svarfrist for godkjenning av oppgjøret er 23. desember. Det skal ikke foretas noen utbetalinger før oppgjøret er godkjent.

  Protokollen finner dere her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn