Oppdateringer

 • : Mellomoppgjøret 2021 – enighet med Filmforbundet

  Virke og Filmforbundet kom torsdag 10. juni til enighet i forhandlingene om lønnsnivået i TV-underholdningsoverenskomsten for mellomoppgjøret 2021. Resultatet innebærer at det er enighet om en økning av minstelønnssatsene på 2,7 %, med virkning fra 1. august 2021. Vi er godt fornøyd med at vi kom i mål med et ansvarlig oppgjør i en tid fortsatt preget av stor usikkerhet knyttet til koronasituasjonen og myndighetstiltak.

  Nye satser fra  1. august 2021:

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Filmforbundet har i uravstemning godkjent forhandlingsresultatene for hovedtariffoppgjøret 2020, på områdene for TV-underholdning, spillefilm og TV-drama. Resultatene er dermed endelige, endringer og lønnsregulering skal iverksettes med de avtalte virkningstidspunktene.

  Signerte og oppdaterte overenskomster er nå lastet opp. 

 • : Enighet mellom Virke og Virke og Filmforbundet

  Virke og Filmforbundet kom mandag 31. august til enighet forhandlingene om TV-underholdningsoverenskomsten i hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om en økning av minstelønnssatsene på 1,7 %, noe som er godt innenfor årslønnsveksten avtalt i det såkalte frontfaget.

  Forhandlingene var konstruktive og gode, og vi i Virke er glade for at Filmforbundet delte oppfatningen om at denne bransjen lever med stor usikkerhet knyttet til koronasituasjonen – og at det derfor var riktig å bli enige om et resultat innen ansvarlige økonomiske rammer.

  Resultatet er ikke endelig – og skal ikke effektueres – før Filmforbundets vedtakelsesfrist, som er 13. september.

  Last ned protokoll her. 

 • : Mellomoppgjøret med Norsk filmforbund er godkjent og kan effektueres

  Det vises til Tariffnytt om mellomoppgjøret på området. Resultatet er nå godkjent av Norsk Filmforbund og nye lønnssatser kan effektueres med virkning fra 1. juni 2019.