Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet i Vekterstreiken – konsekvenser for Virkes medlemmer som følger vekteroverenskomsten 

  Etter en av de lengstvarende streikene i norsk arbeidsliv kom partene til enighet om en anbefalt løsning den 3. desember 2020. Svarfrist for partene er satt til 14. desember 2020.

  Protokollen fra oppgjøret følger vedlagt, men vi nevner følende hovedsaker:

  Lønn og andre tillegg:

  • Alle grunnlønnssatser gis et tillegg med kr 3,50 pr time med virkning fra 1. august 2020.
  • Timelønnssatsen økes med kr 1,- pr time fra 1. april 2021.
  • Tillegg for ubekvem arbeidstid - satsene heves med kr 2,- pr time for helg og natt.
  • Tillegg for skiftarbeid - satsene heves med kr 2,- pr time på skift
  • Matpengesatsen ved overtid økes til kr 90,-.

  Tekstmessige endringer er omfattende og vi nevner følgende: 

  • I alle ansettelser skal det fremgå månedlige timetall for arbeidstid, som danner grunnlag for fast månedslønn, men det er to unntaksmuligheter:
  • Det kan betales timelønn for deltider til og med 20% stilling.
  • De som har stilling mellom 20% og 50% kan det avtales timelønn, men den skal i så fall godkjennes av tillitsvalgte.
   • Det skal inngås avtale med de tillitsvalgte om dekning v utgifter til uniformer med tilhørende sko og utstyr som arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å bruke i tjenesten. Alternativt kan arbeidsgiver velge å utlevere hele eller deler av dette.
   • Sykepenger – regulert som i frontfaget. Gjelder fra 1. august 2021.

  Som nevnt er svarfristen 14. desember 2020, og bedriftene bes avvente til etter denne dag med å forestå etterbetalinger.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn