Tariff: Ord og uttrykk

Synes du det er mange forvirrende begreper i forbindelse med tariffoppgjør? Her finner du definisjon og forklaring av de mest brukte uttrykkene.

  • Hvem er partene i arbeidslivet?

  • Hva er et hovedoppgjør?

  • Hva er et mellomoppgjør?

  • Hva er en tariffavtale?

  • Frontfagsmodellen

  • Hva er hovedavtalen?

  • Hva er lokale forhandlinger?