Tariffoppgjøret 2020

På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke.

Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene skal forhandle om alle deler i tariffavtalen, som lønnsnivå, beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen, arbeidstidsordninger og pensjon.

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Forhandlingsdatoer i tariffoppgjøret 2020

 • Oversikt over forhandlingsdatoer

  Det er brudd i forhandlingene mellom Virke og HK på Landsoverenskomsten, og mellom Virke og Parat på Funksjonæravtalen. Dette medfører i utgangspunktet ingen endringer i datoer for planlagte forhandlinger, men det kan skje enkelte endringer etter hvert. Vi oppfordrer derfor til å sjekke oversikten over forhandlingsdatoer med jevne mellomrom.

  • 25.- 28. august:  Landsoverenskomsten m.fl. (reiseliv, kontor osv.) med Handel og Kontor
  • 25.-28. august:  Funksjonæravtalen m.fl. med Negotia, Parat og Finansforbundet
  • 31. august:  TV- underholdningsoverenskomsten med Norsk Filmforbund
  • 1. september: TV-spillefilm med Norsk Filmforbund
  • 2.- 4. september:  Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 2. - 4. september: Grossistoverenskomsten med Parat og YTF
  • 7. og 8. september: IKT og Serviceelektronikk med El og IT forbundet
  • 8. – 9. september: Landsavtalen for Luftfart med Junit
  • 8. september: Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek med Norsk Farmaceutisk forening
  • 9. - 10. september: Bensinstasjonsoverenskomsten med Handel og Kontor (NB! På grunn av brudd i forhandlingene mellom Virke og HK på Landsoverenskomsten, så vil denne forhandlingen omberammes. Ny dato er foreløpig ikke satt.)
  • 10. september: Overenskomst for apotek med Farmasiforbundet og Parat
  • 14. september: Tekna overenskomsten med Tekna
  • 21. september: Verkstedoverenskomsten med Parat
  • 22. september: Kranoverenskomsten med YTF og Fellesforbundet
  • 23. og 25. september: Overenskomsten med Naturviterne
  • 23. – 24 september: Overenskomsten for boligbyggelag med Fagforbundet
  • 24. september: Overenskomsten med Samfunnsviterne
  • 25. september: Overenskomsten for Studentsamskipnader med Parat, NTL og Utdanningsforbundet
  • 28. september: Overenskomsten for byggfag med Fellesforbundet
  • 28. september: Overenskomsten for transportselskaper med Fellesforbundet
  • 28. september: Industrioverenskomsten med Fellesforbundet
  • 28. september: Biloverenskomsten med Fellesforbundet
  • 29. september: Overenskomsten for renhold med Norsk Arbeidsmandforbund (NAF)
  • 6. oktober: Lederavtalen med Lederne
  • 7. oktober:  Frisøroverenskomsten med Fagforbundet
  • 8. oktober: Begravelsesbyråavtalen med Parat
  • 8. oktober: Overenskomsten for Foodora med Fellesforbundet
  • 9. oktober: Oljeavtalen med Fellesforbundet
  • 13. oktober: Tekniske Funksjonærer med FLT
  • 15. oktober: Landsoverenskomsten for BPA med Fagforbundet
  • 27. og 28. oktober: Baker og konditoroverenskomsten med NNN
  • 28. oktober: Hotell og restaurantoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 29. – 30 oktober: Vaktmesteroverenskomsten med NAF
  • 29. – 30 oktober: Fritids- og opplevelsesavtalen med NAF
  • 29. – 30 oktober: Parkeringsoverenskomsten med NAF
  • 2. – 3. november: Mat og drikkeoverenskomsten med NNN
  • Ca. uke 44/45: Overenskomsten med NITO
  • 10. – 12. november: HUK-avtalene med LO, YS, Unio, Akademikerne og Lederne.
  • Ikke avtalt: Bilutleie med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Mønsteravtale tannhelsesekretærer Parat og Fagforbundet
  • Ikke avtalt: Kinooverenskomsten med Fagforbundet

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson