Alt om tariffoppgjøret 2020

På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke.

Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene skal forhandle om alle deler i tariffavtalen, som lønnsnivå, beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen, arbeidstidsordninger og pensjon.

Forhandlinger i tariffoppgjøret 2020

 • Oversikt over forhandlinger

  • 25.- 28. august: Landsoverenskomsten m.fl. (reiseliv, kontor osv.) med Handel og Kontor
  • 25.-28. august: Funksjonæravtalen m.fl. med Negotia, Parat og Finansforbundet
  • 31. august: TV- underholdningsoverenskomsten med Norsk Filmforbund
  • 1. september: TV-spillefilm med Norsk Filmforbund
  • 2.- 4. september: Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 2. - 4. september: Grossistoverenskomsten med Parat og YTF
  • 8. september: Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek med Norsk Farmaceutisk forening
  • 14. september: Tekna overenskomsten med Tekna
  • 21. september: Verkstedoverenskomsten med Parat
  • 22. september: Kranoverenskomsten med YTF og Fellesforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Naturviterne
  • 23. – 24 september: Overenskomsten for boligbyggelag med Fagforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Samfunnsviterne
  • 6. oktober: Lederavtalen med Lederne
  • 8. oktober: Begravelsesbyråavtalen med Parat
  • 13. oktober: Tekniske Funksjonærer med FLT
  • 10. oktober: Overenskomst for apotek med Farmasiforbundet og Parat
  • 15. oktober: Landsoverenskomsten for BPA med Fagforbundet
  • 19. oktober: Overenskomsten for byggfag med Fellesforbundet
  • 19. oktober: Industrioverenskomsten med Fellesforbundet
  • 22. oktober: Overenskomsten for Foodora med Fellesforbundet
  • 26. oktober: IKT og Serviceelektronikk med El og IT forbundet
  • 29. - 30. oktober: Bensinstasjonsoverenskomsten med Handel og Kontor
  • 3. november: Kinooverenskomsten med Fagforbundet og Delta
  • 3. november: Frisøroverenskomsten med Fagforbundet
  • 4. november: Overenskomsten for Studentsamskipnader med Parat, NTL og Utdanningsforbundet
  • 16. november: Oljeavtalen med Fellesforbundet
  • 16. og 17. november: Baker og konditoroverenskomsten med NNN
  • 18. november: Hotell og restaurantoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 18. – 19. november: Mat og drikkeoverenskomsten med NNN
  • 20. november: Landsavtalen for Luftfart med Junit
  • 30. november – 1. desember:  HUK-avtalene med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området
  • 7. desember: Mønsteravtale tannhelsesekretærer med Parat og Fagforbundet
  • 8. desember: Overenskomsten med NITO
  • Ikke avtalt: Bilutleie med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Biloverenskomsten med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Overenskomsten for transportselskaper med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Overenskomsten for renhold med Norsk Arbeidsmandforbund (NAF)
  • Ikke avtalt: Vaktmesteroverenskomsten med NAF
  • Ikke avtalt: Fritids- og opplevelsesavtalen med NAF
  • Ikke avtalt: Parkeringsoverenskomsten med NAF

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson